Velkommen på Spurvelundskolen

RETTIGHEDSSKOLE

 • ikon
  Stefan Helming Kelstrup den 13-03-2018
  Team Rynkebyløbet fredag d. 23. marts

  Sammen med mange andre Odense skoler, deltager vi igen i år i team Rynkebyløbet. Et løb hvor raske børn løber for syge børn.

  Eleverne har igen i år mulighed for at indgå microsponsorarter, og denne gang sker det hele via Mobil pay. De indsamlede midler går ubeskåret til Børnelungefonden.

  I den vedhæftede PDF kan I læse mere om løbet.

  På vegne af styregruppen
  Stefan Kelstrup
 • ikon
  Stefan Helming Kelstrup den 02-03-2018
  Nyt om den nationale trivselsmåling

  Kære forældre

  Undervisningsministeriet har besluttet, at den nationale trivselsmåling for 0.-9. klasse skal gennemføres i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018.

  Som udgangspunkt gennemføres undersøgelsen ved, at eleven besvarer et elektronisk spørgeskema.

  I 2018 har vi i Odense valgt at trivselsmålingen gennemføres via Undervisningsministeriets værktøj.

  Det vil sige, at Undervisningsministeriet har dataansvaret for data, både når de indsamles, og når de senere overføres til Undervisningsministeriet.
  Undervisningsministeren har besluttet, at det i 2018 skal være muligt for en elev at udfylde besvarelsen via et papirskema. I skal derfor som forældre give besked til skolen, hvis jeres barn skal deltage via papirspørgeskema. Dette gøres via jeres barns kontaktbog i intra.

  Med venlig hilsen

  Stefan Kelstrup
  Skoleleder
   
  Odense Kommune
  Spurvelundskolen
  Spurvelundvej
  direkte:
  mobil: 61 553 553
  mailto: Shkel@odense.dk
  www.spurvelundskolen.odense.dk
   
   
 • Stefan Helming Kelstrup den 22-02-2018
  Valg til skolebestyrelsen 2018 

  Kære forældre på Spurvelundskolen
   
  Der skal afholdes valg til skolebestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.
   
  Der skal vælges fire forældrerepræsentanter til bestyrelsen samt to suppleanter.
    
  Valget afholdes onsdag den 6. juni, hvor afstemningen slutter kl. 17:00.
  Der vil i den kommende periode komme information omkring valget her på intra.

  Valgmøde

  Sæt kryds i kalenderen den 25. april, hvor der holdes valgmøde kl. 19:00 - mere info herom følger
   
  Mit syn på skolebestyrelsens arbejde

  Jeg har haft et godt og givtigt samarbejde med skolebestyrelsen.
  Det er vigtigt at have nogle forældrerepræsentanter at samarbejde med og gerne spredt over flere klassetrin, så alle klassetrin tilgodeses.

  Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med principper for brug af mobiltelefoner og lejrskoler. Af andet kan nævnes sikker skolevej, herunder lyskrydset.
  Bestyrelsen var også en vigtig stemme i forhold til etableringen af det private klubtilbud. Hertil kommer arbejdet med en revitalisering af skolens antimobbestrategi.
  Desuden her bestyrelsen været gode medspillere ind i ansættelsen af nye medarbejdere på skolen
   
  Jeg forventer, at vi starter den nye skolebestyrelse med et arrangement, hvor I introduceres til bestyrelsesarbejdet og får lavet en fælles strategi for de kommende 4 år.
   
  Jeg glæder mig meget til endnu et engageret forældresamarbejde.

  Med venlig hilsen
  Stefan Kelstrup
  Skoleleder
   
  Odense Kommune
  Spurvelundskolen
  Spurvelundvej
  direkte:
  mobil: 61 553 553
  mailto: Shkel@odense.dk
  www.spurvelundskolen.odense.dk
   
  Skolebestyrelsesvalg 2018
  VIGTIGE DATOER FOR
  SKOLEBESTYRELSESVALGET:
  04.04.2018 Sidste frist for udarbejdelse af valglisten
  25.04.2018 Valgmøde holdes denne dato
  07.05.2018 Sidste frist for opstilling
  10.05.2018 Sidste frist for aftale om fredsvalg
  06.06.2018 Afstemningsvalget afsluttes kl. 17.00
  18.06.2018 Sidste frist for klager
  31.07.2018 Tidligere skolebestyrelse fratræder
  01.08.2018 Ny skolebestyrelse tiltræder
 • 22-03-2018
  17:00-20:00
  Skolebestyrelsesmøde · 0A · 0B · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B · 4A · 4B · 5A · 6A · 6B
  1
 • 23-03-2018
  08:00-08:20
  Aulasamling · 0A · 0B · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B · 4A · 4B · 5A · 6A · 6B
  1